Bun venit!

Asociația EGOMUNDI

Cu o experiență de 10 ani în diseminarea programelor de formare continuă pentru personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Suntem o echipă cu inițiativă de a explora, de a cunoaște și de a înțelege actul pedagogic, formată din cadre didactice cu experiență și performanțe din învățământul preuniversitar și universitar. Obiectivul principal al echipei îl reprezintă promovarea unui spirit didactic bazat pe o mentalitate educațională deschisă, flexibilă, care se sprijină pe experiența pedagogică, atât a formatorilor, cât și a cursanților noștri.

Ofertă cursuri online

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

60 credite profesionale transferabile

PREDAREA INTERACTIV – CREATIVĂ, ARTA PROFESIEI DIDACTICE

acreditat prin OM 3997/ 14.05.2019 30 credite profesionale transferabile

450 lei

*plata se face până la finalizarea programului

*Grup ţintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

acreditat prin OM nr. 4737/ 09.08.2019 – 30 credite profesionale transferabile

INOVARE ȘI SCHIMBARE ÎN MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

acreditat prin OM nr. 4737/ 09.08.2019 – 30 credite profesionale transferabile

900 lei

*prețul este pentru ambele module, iar plata se face până la finalizarea programului

*Grup ţintă: Personal didactic de predare și personal de conducere, de îndrumare și de control.

acreditat prin OM 4414/ 28.05.2020–  30 credite profesionale transferabile

450 lei

*plata se face până la finalizarea programului

*Grup ţintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

În anul școlar 2020-2021 toate cursurile din cadrul ASOCIAȚIEI EGOMUNDI  se vor desfășura online, 50% din program va fi online meeting, iar 50% activități pe platformă.